تبلیغات
حر ف های دل - خیـلـے ازمـاهـا....

خیـلـے ازمـاهـا....

♥ خیلـــے از ماها.......

موندیم پاے ڪســـے ڪہ.......

ذره اے ارزش موندڹ نداشتـــــ......

و هیچوقتـــــ نفهمید دوستـــــ داشتڹ یعنـــے چـــے......

خیلـــے از ماها ساختـــــیم........

با بدیها و خوبــــے هاے یہ آدم......

ڪہ بہ همہ چیز فڪر ڪرد الا بہ ما.....

براے همہ وقتـــــ داشتـــــ الاّ براے ما.....

خیلی از ماها گذشــــــــــتیم......

از بدتریڹ خطاے بهتریڹ آدمهاےِ زندگیموڹ......

هموڹ ڪسایـے ڪہ توے سخت تریڹ .......

شرایط تنهاموڹ گذاشتـڹ.....

خیلی از ماها بودیــــــــــم........

وفادار بہ ڪســـــے ڪہ.....

بہ همہ پایبند بود الاّ ما......

ڪہ براش میمردیــــــــــم......

خیلـــــے از ماها شڪستــــــــــیم.......

بخاطر ڪســـــے ڪہ هیچوقتـــــ نفهمید......

تعهــــــــــد،دوست داشتڹ، گذشتڹ ینــــــے چـــــے......

خیلـــــے از ماها مدتها پیش مُردیــــــــــم.....

توے سڪوتـــــے ڪہ هیچوقتـــــ.........

هیچ ڪس هیچ جوره درڪش نڪــــــــــرد....[ پنجشنبه 7 آبان 1394 ] [ 02:50 ب.ظ ] [ ata mohammadi ]